AI2FUTURE / 2 unConference days / 16 speakers / 4 workshops

October 05th – 06th, 2017, Zagreb, Croatia
https://i2.wp.com/ai2future.com/wp-content/uploads/2015/12/commitee_markusschatten.jpg?fit=320%2C317
AI Lab FOI

Markus SchattenMarkus’s

Idea

Projekt ModelMMORPG (engl. Large-Scale Multi-Agent Modelling of Massively Multi-player On-Line Role-Playing Games) koji je financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost ima za cilj razviti metode (organizacijskog) modeliranja višeagentnih sustava velikih razmjera s posebnim naglaskom na MMORPG igre. MMORPG igre omogućuju nam proučavanje dvaju važnih aspekata računarstva: (1) virtualnu društvenu interakciju potencijalno velikog broja ljudi (igrača), te (2) oblikovanje, razvoj i koordinaciju distribuirane umjetne inteligencije velikih razmjera. Zajednički nazivnik oba aspekta su metode koje se koriste za njihovo proučavanje: društvena interakcija mož se modelirati i simulirati putem agentskih simulacija (engl. Agent Based Modelling; društvena perspektiva), dok se distribuirana umjetna inteligencija u pravilu razvija u obliku tzv. višeagentnih sustava (engl. Multi-agent systems; računarska perspektiva).

Važno pitanje koje valja postaviti u obje perspektive jest: na koji se način agenti organiziraju kako bi obavili potrebne zadatke i ostvarili postavljene ciljeve? Projekt ModelMMORPG je ovo pitanje pokušao odgovoriti kroz kroz kombinirani empirijski i teorijski pristup. Empirijski, proučavano je ponašanje igrača na posebnoj MMORPG igri kako bi se otkrili organizacijski oblici koji su korišteni za postizanje ciljeva igre. S teorijske strane razvijen je alat temeljen na organizacijskoj teoriji koji je u mogućnosti modelirati kompleksne višeagentne sustave.Make

Connection

Follow Markus


Meet

CompanyMarkus’s

Sessions and Workshops

There are many sessions and workshops at the conference, please select the ones that are great for you, but please also reserve some time for networking and meeting other great people.


Session

Projekt ModelMMORPG – Od umjetnih agenata do agentskih organizacija na primjeru računalnih igara

Pri istraživanju korišteni su mnogi alati iz područja umjetne inteligencije (analiza prirodnog jezika, modeliranje znanja, ontologije, metamodeli, razvoj višeagentnih sustava, sustavi automatskog planiranja, sustavi automatskog zaključivanja i dr.). U predavanju će se predstaviti aktivnosti koje su provedene na projektu, prikazati dobiveni rezultati te dati ideje i projekcije za buduća istraživanja.


Read more