AI2FUTURE2022 – WORKSHOP

2 workshops powered by BIRD Incubator

10th of November, BIRD Incubator
Workshop 2

13:00 – 15:00

Visage technologies

Generiranje sintetičkih podataka pomoću GAN-ova

Anamarija Fofonjka i Luka Pavlović, Visage technologies

Baš poput ljudi, modeli temeljeni na neuronskim mrežama uvelike se oslanjaju na prepoznavanje već viđenih koncepata i scenarija u novim situacijama. Jedni od glavnih izazova ovog područja su količina i kvaliteta označenih podataka, pogotovo onih scenarija koji se rijetko viđaju u stvarnosti.

GAN-ovi (Generative Adversarial Networks) predstavljaju skupinu modela koji su sposobni generirati realistične podatke za učenje i samim time poboljšati performanse modela dubokog učenja.

Instruktori:

Anamarija Fofonjka zaposlena je kao senior inženjer istraživanja i razvoja u Visage Technologies u Zagrebu gdje radi na razvoju modela dubokog učenja za prepoznavanje objekata u prometu. Nakon završetka doktorskog studija Primijenjene matematike i računarstva Sveučilišta u Ženevi u Švicarskoj, provela je 2 godine u Švedskoj na poziciji R&D inženjera u području znanstvenog računanja.

Luka Pavlović radi kao mlađi inženjer istraživanja i razvoja u području tehnologije za analizu ljudskog lica u tvrtki Visage Technologies u Zagrebu. Diplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer računarska znanost.

Make

ConnectionMeet

the workshop partner


https://i1.wp.com/ai2future.com/wp-content/uploads/2022/08/Visage-Technologies.png?w=1200