AI2FUTURE2022 – WORKSHOP

2 workshops powered by BIRD Incubator

10th of November, BIRD Incubator
Workshop 1

10:00 – 12:00

bonsai.tech

Uvod u NLP

Adriano Baćac, Technology and Innovation Manager at bonsai.tech

Postoji puno slobode u načinu izražavanja u pisanim tekstovima, a što je pisac htio reći, sada se pitaju i računala.

Obrada prirodnog jezika (en. NLP) je grana umjetne inteligencije koja se bavi obradom teksta i govora kakvog nalazimo “u divljini”, s ciljem da omogući računalima da razumiju i sadržaj i namjeru iza neke poruke.

U ovoj radionici Adriano će te naučiti kako jednostavno obraditi tekst, istrenirati model koji tekstove klasificira unutar unaprijed definiranih tema, te omogućiti drugima da ga koriste pomoću REST API-ja i Dockera. Radionica je podijeljena na teoretski dio gdje prolazimo kroz algoritme kao što su bag-of-words i tf-idf i na praktični dio gdje ta znanja primjenjujemo na simuliranom setu podataka.

Dođi i poslušaj Adrianove poruke, a ponesi i svoj laptop da nas lakše procesiraš.

Make

ConnectionMeet

the workshop partner


https://i2.wp.com/ai2future.com/wp-content/uploads/2021/09/Bonsai.tech-400x200.png?resize=400%2C200&ssl=1